Loại chỗDiễn giải
A2TNgồi mềm
A2TLNgồi mềm điều hoà
AnNằm mềm
AnLNằm mềm điều hoà
BnNằm cứng
BnLNằm cứng điều hoà
GPGhế phụ
GPGhế phụ điều hòa
KCKhông chỗ
NCNgồi cứng
NCNgồi cứng ko chỗ
NCLNgồi cứng điều hoà
NMNgồi mềm
NMLNgồi mềm điều hoà
NMLNgồi mềm điều hoà toa 48
NMLNgồi mềm điều hoà toa 56

 

Giá vé Sài Gòn, Nha Trang, Đà nẵng


Ngày đi :
Chiều :
Mác tàu :
Ga đi :
Ga đến :